صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۴۷) (۰.۲۳) (۸۱.۸۲) (۵۷.۵۴)
۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ (۰.۲۸) (۰.۱۱) (۶۴.۱۶) (۳۲.۴)
۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۵۲ ۰.۴۳ ۵۵۸.۲۷ ۳۷۰.۲
۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ (۰.۲۳) (۰.۰۲) (۵۶.۴۹) (۵.۶۳)
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۳۶۴.۹۸ ۱۱۳.۹۶
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ (۰.۱۴) (۰.۰۵) (۴۰.۹) (۱۵.۴۷)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ (۰.۱۵) (۰.۲۸) (۴۱.۶۵) (۶۴.۱۷)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۰.۹) (۰.۹۹) (۹۶.۳۱) (۹۷.۳۸)
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ ۰.۵۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ ۰.۵۲ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ ۱.۳۴ ۰
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱.۱۱ ۰.۶۹ ۵,۴۲۱.۹۹ ۱,۱۴۹.۵۸
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰.۸۵ ۱.۱۶ ۲,۰۵۸.۵۱ ۶,۶۳۳.۸۹
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰.۵۶ ۰.۲۹ ۶۷۵.۴۲ ۱۸۲.۷۲
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ (۰.۰۸) ۰.۰۵ (۲۳.۹۹) ۱۸.۱۳
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰