صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۴۶۶)% (۰.۲۳۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۴۶۶)% %۰.۰۶۶
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ %۹.۰۲۳ %۸.۹۲۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۱.۰۱۱)% (۲.۰۸۹)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ %۱۹.۵۴ %۸.۵۷۱
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ %۸۱.۷۵۷ %۵۴.۹۳۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ %۲۶۶۸.۷۴۳ %۲۵۹۲.۶۳۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۶)%