صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ (۱.۳۶۸)% (۰.۳۷۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ (۲.۱۷۹)% (۲.۴۸۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۲.۸۳۵ %۲.۵۱۶
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ (۲.۷۷۸)% %۰.۹۴۳
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۲۹.۴۱۴ %۲۵.۰۰۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۲۵۰۸.۱۱۸ %۲۵۱۹.۶۷۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴.۱۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۵۹)% (۱۰.۱۶)%