صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ محمد اصولیان ۲۰
۲ مهدی قلی پور خانقاه ۲۰
۳ محمد کفاش پنجه شاهی ۲۰
۴ ولی جاویدی قریچه ۲۰
۵ رضا عیوض لو ۲۰
۶ جواد عبادی ۲۰
۷ سبدگردان الماس ۱,۸۸۰
تعداد کل ۲,۰۰۰