صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری ۱۴۰۱ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود