صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق سرمایه گذاری سهامی

۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده دربورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و "واحدهایی سرمای گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده دربورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و "واحدهایی سرمای گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق
2- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
3. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم یا فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهم حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق
4- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
5-واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
6-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
7-اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش پایانی سهام و حق تقدم سهام صندوق
8- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق