صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۲۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۷,۸۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳۶,۸۷۱,۰۹۷,۹۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۸۶۳,۹۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۶۸۷,۸۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۶۸۷,۸۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۲۸,۸۶۳,۹۸۴ ۲۸,۶۸۷,۸۸۷ ۲۸,۶۸۷,۸۸۷ ۰ ۲ ۱۸۹,۲۸۲ ۰ ۱۶۷,۰۸۲ ۲۲,۲۰۰ ۶۳۶,۸۷۱,۰۹۷,۹۹۶
  ۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۲۸,۹۹۶,۸۱۶ ۲۸,۸۲۲,۲۱۶ ۲۸,۸۲۲,۲۱۶ ۰ ۲ ۱۸۹,۲۸۰ ۰ ۱۶۷,۰۸۲ ۲۲,۱۹۸ ۶۳۹,۷۹۵,۵۵۳,۱۳۰
  ۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۲۹,۰۷۸,۷۴۴ ۲۸,۹۰۳,۳۴۷ ۲۸,۹۰۳,۳۴۶ ۰ ۱۸۹,۲۷۸ ۰ ۱۶۷,۰۸۲ ۲۲,۱۹۶ ۶۴۱,۵۳۸,۶۸۲,۸۷۸
  ۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۲۸,۹۲۸,۸۶۳ ۲۸,۷۵۴,۵۰۸ ۲۸,۷۵۴,۵۰۷ ۰ ۱۸۹,۲۷۸ ۰ ۱۶۷,۰۸۲ ۲۲,۱۹۶ ۶۳۸,۲۳۵,۰۵۲,۲۵۶
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۲۸,۹۲۹,۵۳۱ ۲۸,۷۵۵,۱۷۵ ۲۸,۷۵۵,۱۷۵ ۰ ۰ ۱۸۹,۲۷۸ ۰ ۱۶۷,۰۸۲ ۲۲,۱۹۶ ۶۳۸,۲۴۹,۸۶۷,۸۲۳
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۲۸,۹۳۰,۲۰۰ ۲۸,۷۵۵,۸۴۴ ۲۸,۷۵۵,۸۴۴ ۰ ۰ ۱۸۹,۲۷۸ ۰ ۱۶۷,۰۸۲ ۲۲,۱۹۶ ۶۳۸,۲۶۴,۷۲۳,۳۱۰
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۲۸,۹۳۰,۸۷۱ ۲۸,۷۵۶,۵۱۶ ۲۸,۷۵۶,۵۱۶ ۰ ۱۰ ۱۸۹,۲۷۸ ۰ ۱۶۷,۰۸۲ ۲۲,۱۹۶ ۶۳۸,۲۷۹,۶۲۹,۶۱۸
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۲۸,۹۹۷,۰۱۵ ۲۸,۸۲۲,۱۴۷ ۲۸,۸۲۲,۱۴۷ ۰ ۰ ۱۸۹,۲۶۸ ۲۸۳ ۱۶۷,۰۸۲ ۲۲,۱۸۶ ۶۳۹,۴۴۸,۱۵۶,۲۷۲
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۲۸,۸۷۲,۹۱۶ ۲۸,۷۰۱,۰۴۷ ۲۸,۷۰۱,۰۴۷ ۰ ۶ ۱۸۹,۲۶۸ ۰ ۱۶۶,۷۹۹ ۲۲,۴۶۹ ۶۴۴,۸۸۳,۸۲۸,۴۱۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۲۸,۹۱۴,۶۴۱ ۲۸,۷۴۲,۴۳۱ ۲۸,۷۴۲,۴۳۱ ۰ ۰ ۱۸۹,۲۶۲ ۰ ۱۶۶,۷۹۹ ۲۲,۴۶۳ ۶۴۵,۶۴۱,۲۲۲,۱۴۶
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۲۸,۹۵۵,۰۷۵ ۲۸,۷۸۴,۸۸۸ ۲۸,۷۸۴,۸۸۸ ۰ ۰ ۱۸۹,۲۶۲ ۰ ۱۶۶,۷۹۹ ۲۲,۴۶۳ ۶۴۶,۵۹۴,۹۴۶,۹۱۲
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۹,۲۱۸,۱۲۱ ۲۹,۰۴۶,۲۵۶ ۲۹,۰۴۶,۲۵۵ ۰ ۱۸۹,۲۶۲ ۰ ۱۶۶,۷۹۹ ۲۲,۴۶۳ ۶۵۲,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۲۹,۲۱۷,۷۱۰ ۲۹,۰۴۵,۸۴۴ ۲۹,۰۴۵,۸۴۴ ۰ ۰ ۱۸۹,۲۶۲ ۰ ۱۶۶,۷۹۹ ۲۲,۴۶۳ ۶۵۲,۴۵۶,۷۹۲,۶۶۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۲۹,۲۱۷,۳۰۱ ۲۹,۰۴۵,۴۳۵ ۲۹,۰۴۵,۴۳۵ ۰ ۸۵ ۱۸۹,۲۶۲ ۰ ۱۶۶,۷۹۹ ۲۲,۴۶۳ ۶۵۲,۴۴۷,۶۰۲,۳۵۸
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۲۹,۲۱۶,۸۹۴ ۲۹,۰۴۴,۳۷۵ ۲۹,۰۴۴,۳۷۵ ۰ ۰ ۱۸۹,۱۷۷ ۱۱۰ ۱۶۶,۷۹۹ ۲۲,۳۷۸ ۶۴۹,۹۵۵,۰۲۵,۳۳۴
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۲۸,۸۹۶,۴۱۸ ۲۸,۷۲۶,۹۲۷ ۲۸,۷۲۶,۹۲۷ ۰ ۴۵ ۱۸۹,۱۷۷ ۰ ۱۶۶,۶۸۹ ۲۲,۴۸۸ ۶۴۶,۰۱۱,۱۳۰,۱۷۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۲۸,۶۵۴,۳۳۱ ۲۸,۴۸۶,۱۶۳ ۲۸,۴۸۶,۱۶۳ ۰ ۰ ۱۸۹,۱۳۲ ۴,۷۹۷ ۱۶۶,۶۸۹ ۲۲,۴۴۳ ۶۳۹,۳۱۴,۹۵۰,۳۰۸
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۲۸,۴۶۴,۴۱۰ ۲۸,۳۲۶,۷۵۸ ۲۸,۳۲۶,۷۵۷ ۰ ۱۸۹,۱۳۲ ۰ ۱۶۱,۸۹۲ ۲۷,۲۴۰ ۷۷۱,۶۲۰,۸۷۶,۹۶۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۲۸,۵۲۸,۰۰۶ ۲۸,۳۴۸,۰۵۵ ۲۸,۳۴۸,۰۵۵ ۰ ۰ ۱۸۹,۱۳۲ ۰ ۱۶۱,۸۹۲ ۲۷,۲۴۰ ۷۷۲,۲۰۱,۰۱۲,۹۰۵
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۲۸,۵۲۷,۹۲۰ ۲۸,۳۴۷,۹۶۹ ۲۸,۳۴۷,۹۶۹ ۰ ۰ ۱۸۹,۱۳۲ ۱۳ ۱۶۱,۸۹۲ ۲۷,۲۴۰ ۷۷۲,۱۹۸,۶۸۵,۳۶۷
  مشاهده همه